SKRÓTY

Słowniczek

AMRAP (As Many Reps/Rounds As Possible) - tyle powtórzeń/rund ile jesteś w stanie wykonać w danej jednosce czasu

Bar - drążek

Barbell - sztanga                                                                                                                                             

EMOM (Every Minute On The Minute) -  dane zadanie wykonywane jest co każdą pełną minutę 

GHD (Glute Ham Developer) - ławka rzymska pozioma

PR (Personal Record) - osobisty rekord

Rep (Repetition) – powtórzenie

No Rep- niezaliczone powtórzenie, niewykonane według zalecanych standardów ruchu

RM (Repetition Maximum) - powtórzenie/powtórzenia maksymalne (z maksymalnym obciążeniem)

Rx - WOD wykonywany bez skalowania

Scaling – skalowanie

Set – seria

Tabata -  20 s pracy/10 s przerwy x 8 rund

Unbroken - ćwiczenie/trening wykonane bez zatrzymania

WOD (Workout Of The Day) - trening dnia

Ćwiczenia 

Air Squat - przysiad (bez obciążenia)

Back Squat (BS) - przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z tyłu

Front Squat (FS) - przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z przodu 

Overhead Squat (OHS) - przysiad ze sztangą nad głową

Deadlift (DL) - martwy ciąg

Sumo Deadlift High Pull (SDHP) - martwy ciąg sumo z podciągnięciem sztangi do brody

Press (Shoulder Press) - wyciskanie sztangi nad głowę

Push Jerk - podrzut na unik

Push Press - wycisko-podrzut

Bench Press (BP) - wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej

Thruster - przysiad ze sztangą z przodu połączony z wyciśnięciem sztangi nad głowę      

Wall Ball Shots (WBS) - przysiad z wyrzutem piłki o ścianę/do celu

Medicine Ball Clean - zarzut piłką lekarską        

Clean (CLN) - zarzut (na przysiad)

Power Clean/Sntatch - zarzut/rwanie na ćwierć-przysiad (tzw. "na wysoko")

Hang Power Clean/Snatch - zarzut/rwanie z nad kolan 

Jerk- podrzut 

Clean & Jerk (C&J) - podrzut        

Snatch (SN) - rwanie                        

Kettlebell Swing - wymach odważnikiem kulowym

Turkish Get Up (TGU) - tureckie wstawanie                                              

Handstand - stanie na rękach

Handstand Push Up (HSPU) - pompka w staniu na rękach

Strict Pull Up/Dip - siłowe podciągnięcie/pompki na poręczach 

Pull Up  - podciągnięcie na drążku

Muscle Up (MU) - wspieranie ciągiem  

Push Up  - pompka

Rope Climb - wspinanie po linie

Sit Up - skłon tułowia z leżenia do siadu

L-sit - poziomka gimnastyczna

Knees To Elbows (KTE/K2E) - podciąganie kolan do łokci w zwisie na drążku 

Toes To Bar (TTB/T2B) - podciągnięcie stóp do drążka 

Lunges – wykroki  

Pistols - przysiady na jednej nodze (Pistolety) 

Burpee - "padnij-powstań" 

Box Jump - wskok na skrzynie

Back Extension - wyprost tułowia

Bear Crawl – niedźwiedzi chód  

Single Unders (SU) - pojedyncze skoki na skakance

Double Unders (DU) - podwójne skoki na skakance 

Triple Unders (TU) - potrójne skoki na skakance          

Row - wiosłowanie na ergometrze wioślarskim

Run – bieganie                        

Shuttle Run - bieg wahadłowy